Vidå – Fiskekort

Beskrivelse

Vidåen , er lang å der strækker sig fra Arnå ved emmerske og ud til Vadehavet ved Højer.

Det unikke ved Vidåen er at du kan fiske midt i Marsk området hvor naturen er helt unik.

Fisk du kan fange:

 • Havørred/Laks
 • ål, aborre, skalle, brasen, suder, rimte
 • Gedde og sandart.

Se fiskevandet på google maps

Regler:

LAKS 1. november til og med 15. april 40 cm
HAVØRRED 1. november til og med 15. april 40 cm
BÆKØRRED 1. november til og med 15. april 30 cm
STALLING 15. marts – 15. maj 33 cm
GEDDE 1. april til og med 30. april 60 cm
ÅL 45 cm
SANDART 1. maj til og med 31. maj 50 cm
ABORRE 20 cm
SNÆBEL TOTALFREDET
 • I Sportsfiskerforeningen Vidås fiskevande forløber fiskesæsonen fra og med 16. april til og med 31. oktober. Undtaget herfra er Vidå på strækningen fra Lægan bro til Rudbøl bro. Fra Lægan Bro til udløbet af Rudbøl Sø må der fiskes til og med 15. november. I selve Rudbøl Sø må der fiskes året rundt. Særfredning: Sønderå fra Hovmose bro til Vindtved (16. april – 31. maj)
 • Artsfredningerne i fiskeriloven skal overholdes. Fanges en fisk i artens fredningsperiode skal den straks genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Fangstbegrænsning: Der må dagligt hjemtages to laksefisk fra Sportsfiskerforeningen Vidås vande (dog jævnfør laksekvoten)
 • Undermålsfisk skal altid genudsættes, så vidt muligt i levedygtig stand.
 • Fiskeri med rejer og/eller rogn er forbudt.
 • Agnfisk, der ikke er fanget i Vidåsystemet, må ikke anvendes til fiskeri.
 • Der må højst fiskes med 3 stænger samtidig, og afstanden mellem de yderste stænger må maksimalt være 10m.
 • Rykfiskeri er forbudt.
 • Anvendelse af sættesnører er forbudt.
 • Dørgefiskeri med motorbåd er kun tilladt vest for Lægan bro.
 • Vær høflig og hensynsfuld overfor lodsejerne.
 • Parkér aldrig på mark eller til géne for andre. Beskadigelse af afgrøder, hegn m.m. sker under bødeansvar og erstatningspligt.
 • Hunde må ikke medtages under fiskeri.
 • Fiskekort/Medlemskort til Sportsfiskerforeningen Vidå er strengt personligt og skal på forlangende forevises til foreningens fiskeriopsynsmænd eller til enhver person, der selv foreviser gyldigt fiskekort. Eventuel fangst skal ligeledes forevises for foreningens fiskeriopsynsmænd.
 • Fiskekort og obligatorisk fisketegn skal være betalt inden fiskeriet påbegyndes.
 • Overtrædelse af ovenstående fiskeregler kan medføre udelukkelse fra fiskeri i Vidås fiskevande.
 • Hjemtagning af laks reguleres af en kvote, som hvert år bestemmes af Fiskeridirektoratet. Laksekvoten opdeles i to grupper: Fisk til og med 75cm og fisk større end 75cm.
 • Foreningens fiskevand er opdelt i to kategorier – A-strækninger og B-strækninger. Opdelingen fungerer således:
 • A-strækninger: Arnå fra sammenløbet mellem Surbæk og Rødå syd for Løgumklostervej ved Svejlund øst for Bedsted. Sønderå fra St. Jyndevad og nedstrøms. Grønå fra sammenløbet mellem Terkelsbøl å og Uge bæk og nedstrøms
 • B-strækningerne er beliggende opstrøms A-strækkene.
 • På A-strækningerne må der maksimalt hjemtages 65 laks fordelt i to grupper: 35 stk på 75 cm eller derunder og 30 stk over 75 cm. På B-strækningerne må der maksimalt hjemtages 5 laks uden størrelsesopdeling.
 • Når kvoten i én af de to grupper er opfisket, bliver det meddelt på vidaa.dk. Herefter skal laks som hører til i den opfiskede gruppe genudsættes så skånsomt som muligt.
 • Hver lystfisker må højst hjemtage én laks pr. år.
 • Overtrædelse af denne regel medfører udelukkelse fra fiskeri i Sportsfiskerfor- eningen Vidås fiskevande i resten af den igangværende sæson samt den efter-følgende sæson. Fiskeridirektoratet underrettes.
 • Der højst må være én krog på linen. Krogen må være en enkelt-, dobbelt- eller trekrog. Den skal være uden eller med helt ned- klemte modhager. Dog må der ved fiskeri med naturlig agn eller agn med duftstof anvendes enkeltkrog med modhager i krogstørrelse 12 eller en enkeltkrog der er mindre.
 • Overtrædelse af denne regel medfører udelukkelse fra fiskeri i Sportsfiskerfor- eningen Vidås fiskevande i resten af den igangværende sæson.
 • Alle fangede laks og havørreder SKAL registreres på www.vidaa.dk senest kl. 23:59 samme dag. Fangerens fornavn, efternavn og adresse samt laksens størrelse, køn, fangststed og fangstdato skal oplyses. Denne registrering skal foretages selvom fisken er kontrolvejet ved én af foreningens indvejere. Bestyrelsen for Sportsfiskerforeningen Vidå
Yderligere Information
Type

Dagskort, 3-dagskort

Guidet tur i Skulpturhaven

Endnu ikke vurderet
Fra: 75.00 kr.

Pintrip guide 2023 – Oplev Danmark På En Unik Måde

Endnu ikke vurderet
295.00 kr.

Kagefestival billet

4.0/5.0 (2 anmeldelser)
Fra: 225.00 kr.

Brøns Å – Fiskekort

Endnu ikke vurderet
Fra 25.00 kr.

Kanotur på Brede Å

5.0/5.0 (1 anmeldelse)
Fra: 500.00 kr.
Anmeld misbrug

Vidå – Fiskekort

Fra 125.00 kr.

Klar